تبلیغات
موفقیت - اس ام اس فلسفی 94

جستجو

 

اس ام اس فلسفی 94

دوشنبه 17 آذر 1393   11:18 ب.ظ

اگر می خواهید خوشبخت باشید

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاءبه کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید

آنها به همانجا تعلق دارند

یعنی دقیقا پشت سر شمازمانی که راه هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند

روزگار افولتان در راه استوقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “ یا ” درسی برای زندگی “انسان مغرور همانند شخصی است که

بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبیننداگر می خواهی دروغی نشنوی

اصراری برای شنیدن حقیقت مکنآیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟

هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند

نه خود سؤال . . .
اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیمتو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید

ولی نمیشه فهموند . . .به جای پاک کردن اشکهایتان

آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید
سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری

همان مرحله ی نخست است

یعنی پذیرفتن بیشعور بودنمتاسفم که ، آنچه هستم را

مدیون انسان های خوب زندگیم نیستم

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد
نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد

اما اطرافیان را دق مرگ می کنددنیا جای خطرناکی برای زندگی است

نه به خاطر مردمان شرور بلکه به خاطر کسانی که شرارت ها را می بینند

و کاری در مورد آن انجام نمی دهند
در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

اولین سلام و آخرین خدا حافظی
گاهی مجبورید بگذارید کسانی از زندگیتان بروند

تا فضا برای آمدن آدم های بهتر به زندگیتان باز شودهرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است

خودتان را خوار و ذلیل نکنیدمهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

یا به آهستگی پیشرفت می کنید

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند


▂ ▃ ▅ ▆ جامعه مجازی ▆ ▅ ▃ ▂
▂ ▃ ▅ ▆ دانلود نرم افزار ▆ ▅ ▃ ▂
▂ ▃ ▅ ▆ ترول خنده دار ▆ ▅ ▃ ▂